Loading...

13 ianuarie 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii (Decizia Î.C.C.J. – C.D.C.D. nr. 65/2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 13 ianuarie 2021)