Loading...

23 iunie 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 54 alin. 2 din același cod, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 349/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002), acțiunea în tăgăduirea paternității introdusă de copilul născut în timpul căsătoriei are caracter imprescriptibil (Decizia Î.C.C.J. – C.D.C.D. nr. 33/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 23 iunie 2021)