Loading...

29 aprilie 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că instanța de judecată este competentă să soluționeze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil și în acest caz (Decizia Î.C.C.J. – C.D.C.D. nr. 19/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 29 aprilie 2021)