Loading...

13 octombrie 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, excepția de nelegalitate poate fi invocată și cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 (Decizia Î.C.C.J. – R.I.L. nr. 9/2021, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 976 din 13 octombrie 2021).