Loading...

3 noiembrie 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2.279 și ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit (Decizia Î.C.C.J. – C.D.C.D. nr. 43/2021, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 1051 din 3 noiembrie 2021).