Loading...

5 ianuarie 2022

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea consiliului local în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică nu se realizează exclusiv printr-un consilier local, astfel că poate fi împuternicită și o altă persoană fizică să îl reprezinte (Decizia Î.C.C.J. – C.D.C.D. nr. 80/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2022).