Loading...

28 februarie 2022

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în interpretarea și aplicarea art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă, efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluționării în primă instanță a contestației la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanței de executare (Decizia Î.C.C.J. – CDCD nr. 81/2021, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 194 din 28 februarie 2022).