Loading...
  • Locatie: Str. Piața Voievozilor nr. 5, Iași
  • Tel: 0741223154
  • Email: [email protected]
  • Program: Luni-Vineri: 09-18

Category Archives: Conferințe și evenimente

Participare la Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică (ediția a IV-a), organizată de Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, în data de 21 iulie 2022

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-drept-administrativ-si-administratie-publica-editia-a-iv-a

 

Participarea la emisiunea „Puls Juridic” de la Radio Iași (18 ianuarie 2023) cu tema impactului Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 14 din 15.01.2023) asupra administrației publice și a raporturilor dintre administrație și cetățeni.

Modificări legislative în administrația publică: din iulie, fără dosar cu șină

 

Participarea la Conferința națională „Criza procesului legislativ și a calității legii în România” organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța în parteneriat cu Secția de drept internațional și drept comparat a Academiei de Științe Juridice din România (Constanța, 13-14 octombrie 2022)

Participare la Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, în data de 15 iulie 2022

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-drept-administrativ-si-administratie-publica-15-iulie-2022-discount/

În data de 16 mai 2022 d-nul conf. univ. dr. av. Dan Constantin Mâță (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)  a participat, în calitate de speaker, la dezbaterea Codul administrativ având ca temă: Autonomia locală. O abordare practică și juridică, din perspectiva Codului administrativ.

Dezbaterea a fost moderată de d-na prof. univ. dr. Verginia Vedinaș (Universitatea din București) și d-na prof. univ. dr. Dana Tofan (Universitatea din București), având ca invitat și pe d-nul conf. univ. dr. Mihai Cristian Apostolache (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești).

https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-codul-administrativ-editia-1-autonomia-locala-o-abordare-practica-si-juridica-din-perspectiva-codului-administrativ

Participare la Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică, organizată de Editura Universul Juridic și Facultatea de Drept a Universității din București

https://www.universuljuridic.ro/cum-a-fost-conferinta-nationala-de-drept-administrativ-si-administratie-publica

 

 

Lansarea cursului de Drept administrativ, vol. I-II (București, Editura Universul Juridic, 2021) în cadrul Conferinței științifice internaționale „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law” (17-19 iunie 2021), organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Drept și Științe Administrative