Loading...
  • Locatie: Str. Piața Voievozilor nr. 5, Iași
  • Tel: 0741223154
  • Email: [email protected]
  • Program: Luni-Vineri: 09-18

Asociații și fundații

Asociații și fundații

  • redactarea și atestarea actelor de constituire și înscriere
  • asistență și reprezentare juridică pentru dobândirea personalității juridice
  • modificarea actului constitutiv, a statutului și a beneficiarului real
  • participarea la ședințele adunării generale și a consiliului director
  • consultanță privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea asociațiilor și fundațiilor
  • asistență în procedurile de obținere a statutului de utilitate publică