Loading...
 • Locatie: Str. Piața Voievozilor nr. 5, Iași
 • Tel: 0741223154
 • Email: [email protected]
 • Program: Luni-Vineri: 09-18

Drept administrativ, fiscal și contravențional

Drept administrativ, fiscal și contravențional

 • consiliere în etapa de atribuire, încheiere, executare și modificare a contractelor de achiziție publică
 • asistență juridică în litigiile privind contractele administrative în procedurile administrativ-jurisdicționale și în procedura contenciosului administrativ
 • asistență juridică în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor din partea autorităților administrației publice centrale și locale
 • reprezentare în fața comisiilor de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor emise de structurile Curții de Conturi
 • consultanță și reprezentare în procedurile de concesionare, închiriere sau expropriere
 • asistență juridică în litigii având ca obiect suspendarea executării actelor administrative, anularea actele nelegale și acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale
 • asistență juridică în litigiile privind cariera funcționarilor publici
 • consiliere, asistență și reprezentare în procedurile administrative și judiciare generate de controalele organelor de inspecție fiscală
 • asistență în litigii având ca obiect plângerile contravenționale