Loading...
 • Locatie: Str. Piața Voievozilor nr. 5, Iași
 • Tel: 0741223154
 • Email: [email protected]
 • Program: Luni-Vineri: 09-18

Drept societar și litigii cu profesioniști

Drept societar și litigii cu profesioniști

 • înființarea de societăți comerciale și înregistrarea modificărilor ce apar pe parcursul desfășurării activității
 • consiliere în realizarea operațiunilor de fuzionare, divizare, restructurare, dizolvare și lichidare
 • asistență în procedurile de cesiune a părților sociale, excludere și retragerea asociaților
 • consultanță în vederea deschiderii procedurii insolvenței și în fazele de reorganizare judiciară sau faliment
 • negocierea, încheierea și executarea contractelor între profesioniști
 • asistență în litigii privind neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale
 • consultanță în litigii generate de practici neconcurențiale
 • asistență în procedurile de recuperare a creanțelor
 • reprezentarea societăților în fața instanțelor de judecată și a instanțelor arbitrale