Loading...

Dreptul familiei

  • asistență în procedurile amiabile sau contencioase de desfacere a căsătoriei
  • asistență și reprezentare pentru acordarea autorității părintești, stabilirea locuinței minorilor și a programului de vizită parentală
  • asistență și reprezentare în litigiile privind stabilirea paternității, contestarea recunoașterii paternității și tăgada paternității
  • consiliere și asistență în procedurile pentru evacuarea soțului violent
  • asistență pentru împărțirea provizorie a folosinței locuinței comune și în acțiunile de partaj